Ђорђа Станојевића 11ђ/10, 11000 Београд
+381 11 630 22 10
office@s-projekt.rs
44.806423, 20.405969
Created with Sketch.

Новости:

У просторијама Инжењерске Академије Србије, у петак 24.11.2023. године, свечано представљена је монографија проф. др Љубише Кузовића ”Макроскопски поступак при утврђивању трошкова експлоатације моторних возила и користи од смањења ових трошкова”. Више о овоме можете пронаћи овде.

Дана 18.10.2023. године, на Саобраћајном факултету – Универзитета у Београду, одржана је Стручна расправа на тему ”Анализа прегледности на постојећим путевима”, у оквиру које су изложена два модела анализе прегледности…опширније

Предузеће С ПРОЈЕКТ ДОО основано је 2003. године као мало предузеће чији је циљ бављење пословима из области саобраћаја (саобраћајним студијама, студијама оправданости грађења путева, вредновањима у области саобраћаја, саобраћајним пројектовањем, безбедношћу у области саобраћаја, путном информатиком и свим другим пословима из областима саобраћајне струке) на мрежи државних путева, општинских путева и улица, односно на целокупној мрежи јавних путева на територији Републике Србије.

У протеклом периоду предузеће се континуирано развијало и повећавало обим пословања.

Истовремено је константно улагало своје стечено искуство и вишедеценијско стицање знања својих старијих запослених стручњака, као и знање наших домаћих стручњака из области електронике, да развије и перманентно, сходно функционалним потребама путне привреде, надограђује мерну опрему за потребе послова путне информатике. Резултат овога рада је да је предузеће, са домаћим стручњацима, развило два специјализована мерна возила за снимање путева у оквиру потреба послова којима се бави.

У склопу послова путне информатике посебна функционална област којој је предузеће посвећено је израда Референтног система мреже државних путева, општинских путева и улица, као основе за успешно планирање и управљање јавним путевима.

 

 

ВИЗИЈА

Функционално реалним и економски оптималним решењима у области саобраћаја, рационално унапређење система путне и уличне инфраструктуре у складу са захтевима саобраћаја и економским могућностима земље.

МИСИЈА

Наша мисија је:

  • да одговорним и квалитетним радом, уз велику посвећеност послу, стварамо нове младе кадрове који ће преузети вишедеценијско искуство и знање претходних генерација истакнутих инжењера саобраћаја;
  • да стицањем нових знања и љубављу према послу, тимским радом, доприносимо унапређењу саобраћајне струке, а тиме и унапређењу безбедности саобраћаја;
  • да резултати нашег рада буду рационални, у складу са функционалним потребама и реалним финансијским могућностима путне привреде.

Речју, да стварамо функционално потребне и економски оптималне услуге из области саобраћаја, које ће доприносити оптималном развоју и унапређењу безбедности путне и уличне инфраструктуре.

Уколико сте одговорни, мотивисани, амбициозни и тимски играч, потражите нас.


Манастир ЖИЧА је велики пријатељ предузећа С ПРОЈЕКТ

 

Значај који Жича, као симбол оснивања српске државе, аутономије српске цркве и националног идентитета има у историји српског народа, је немерљив. Стога и студије и заокупљеност наших истраживача овом српском светињом не јењава кроз векове. Иако судбина није увек била наклоњена овом светом месту, свест о његовој вредности никада није нестала у вртлозима српске историје. Препустимо зато свим тим прегаоцима српске културне и духовне баштине да говоре о светој Жичи и њеном месту и значају у историји српског народанастави читање