Ђорђа Станојевића 11ђ/10, 11000 Београд
+381 11 630 22 10
office@s-projekt.rs
44.806423, 20.405969

Референце предузећа С ПРОЈЕКТ

Саобраћајно пројектовање:

ПРОЈЕКАТ САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ НА ДРЖАВНОМ ПУТУ IА РЕДА БРОЈ: А1 (државна граница са Мађарском (гранични прелаз Хоргош) – Нови Сад – Београд – Ниш – Врање – државна граница са Македонијом (гранични прелаз Прешево), од km 174+162 до km 195+000, и од km 218+000 до km 348+000 (Л=150.838 km) и А3 (државна граница са Хрватском (гранични прелаз Батровци) – Београд), од km 93+012 до km 95+444, (Л=2.432 km) са припадајућим петљама (2020.)

наручилац: ЈП ”Путеви Србије”

инвеститор: ”Војводинапут” А.Д.

ПРОЈЕКАТ САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ НА ДРЖАВНОМ ПУТУ 10, ПУТНИ ПОТЕЗ БЕОГРАД (ВЕЗА СА ДРЖАВНИМ ПУТЕВИМА 13 И 47) – ГРАНИЦА АПВ (ПАНЧЕВО), ЗА ОДСЕКЕ ВАН НАСЕЉА И САОБРАЋАЈНЕ ЧВОРОВЕ РЕФЕРЕНТНОГ СИСТЕМА од km 0+000 до km 8+210 (Л = 8.210 km) (2018.)

наручилац: ЈП ”Путеви Србије”

инвеститор: ”Војводинапут” А.Д.

ГЛАВНИ ПРОЈЕКАТ САОБРАЋАЈНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ НА ДРЖАВНОМ ПУТУ 13, (Хоргош – Кањижа – Нови Кнежевац – Чока – Кикинда – Зрењанин – Чента – Београд) за одсеке ван насеља и саобраћајне чворове референтног система, деонице 01317, 01318 и 01319 (2016.)

наручилац: ЈП ”Путеви Србије”

инвеститор: ”Војводинапут” А.Д.

ПРОЈЕКАТ САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ НА ДРЖАВНОМ ПУТУ 22, ПУТНИ ПОТЕЗ БЕОГРАД – ЉИГ ЗА ОДСЕКЕ ВАН НАСЕЉА И САОБРАЋАЈНЕ ЧВОРОВЕ РЕФЕРЕНТНОГ СИСТЕМА (Л = 60.870 км) од км 0+000 до км 68+823 (2018.)

наручилац: ЈП ”Путеви Србије”

инвеститор: ”Војводинапут” А.Д.

ПРОЈЕКАТ САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ НА ДРЖАВНОМ ПУТУ 24, (Баточина – Крагујевац – Краљево) ЗА ОДСЕКЕ ВАН НАСЕЉА И САОБРАЋАЈНЕ ЧВОРОВЕ РЕФЕРЕНТНОГ СИСТЕМА од km 35+083 до km 36+197, од km 36+750 до km 47+521, од km 48+317 до km 54+956, од km 55+575 до km 60+349, од km 61+165 до km 68+179, од km 69+101 до km 73+041 и од km 74+217 до km 75+397 (Л = 35.432 km) (2018.)

наручилац: ЈП ”Путеви Србије”

инвеститор: ”Војводинапут” А.Д.

ПРОЈЕКАТ САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ НА ДРЖАВНОМ ПУТУ 25, (Мали Пожаревац – Младеновац – Топола – Крагујевац), ЗА ОДСЕКЕ ВАН НАСЕЉА И САОБРАЋАЈНЕ ЧВОРОВЕ РЕФЕРЕНТНОГ СИСТЕМА од км 0+000 до км 14+036, од км 14+535 до км 28+194, од км 29+295 до км 37+278 (Л = 35.678 км) (2018.)

наручилац: ЈП ”Путеви Србије”

инвеститор: ”Војводинапут” А.Д.

ПРОЈЕКАТ САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ НА ДРЖАВНОМ ПУТУ 26, (Београд – Обреновац – Дебрц) ЗА ОДСЕКЕ ВАН НАСЕЉА И САОБРАЋАЈНЕ ЧВОРОВЕ РЕФЕРЕНТНОГ СИСТЕМА од км 0+000 до км 6+767, од км 7+768 до км 11+323, од км 14+501 до км 16+022, од км 20+762 до км 25+489, од км 26+759 до км 30+881 и од км 31+860 до км 45+024 (Л = 33.856 км) (2018.)

наручилац: ЈП ”Путеви Србије”

инвеститор: ”Војводинапут” А.Д.

ПРОЈЕКАТ САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ НА ДРЖАВНОМ ПУТУ 27, ПУТНИ ПОТЕЗ ТОПОЛА – РАЧА – МАРКОВАЦ ЗА ОДСЕКЕ ВАН НАСЕЉА И САОБРАЋАЈНЕ ЧВОРОВЕ РЕФЕРЕНТНОГ СИСТЕМА од km 149+824 до km 151+897, од km 152+423 до km 157+936, од km 159+754 до km 162+640, од km 163+237 до km 174+734, од km 175+535 до km 175+991, од km 177+902 до km 183+339 и од km 183+858 до km 186+798 (Л = 30.802 km) (2018.)

наручилац: ЈП ”Путеви Србије”

инвеститор: ”Војводинапут” А.Д.

ПРОЈЕКАТ САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ НА ДРЖАВНОМ ПУТУ 36, (Параћин – Бољевац – Зајечар – државна граница са Бугарском (гранични прелаз Вршка Чука) ЗА ОДСЕКЕ ВАН НАСЕЉА И САОБРАЋАЈНЕ ЧВОРОВЕ РЕФЕРЕНТНОГ СИСТЕМА од km 0+000 до km 13+149, од km 13+790 до km 36+634, од km 37+812 до km 78+695, од km 79+939 до km 82+774 и од km 86+826 до km 96+397 (Л = 89,282 km) (2018.)

наручилац: ЈП ”Путеви Србије”

инвеститор: ”Војводинапут” А.Д.

ПРОЈЕКАТ САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ НА ДРЖАВНОМ ПУТУ 37, (Селиште – Бор – Зајечар), ЗА ОДСЕКЕ ВАН НАСЕЉА И САОБРАЋАЈНЕ ЧВОРОВЕ РЕФЕРЕНТНОГ СИСТЕМА од саобраћајног чвора бр. 3607 Селиште, km 0+000 до саобраћајног чвора бр. 3512 Вражогрнац (Бор), km 40+247 (Л = 38.899 km)

наручилац: ЈП ”Путеви Србије”

инвеститор: ”Војводинапут” А.Д.

ПРОЈЕКАТ САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ НА ДРЖАВНОМ ПУТУ 38, (Крушевац (Макрешане)-Блаце-Белољин) ЗА ОДСЕКЕ ВАН НАСЕЉА И САОБРАЋАЈНЕ ЧВОРОВЕ РЕФЕРЕНТНОГ СИСТЕМА од km 0+000 до km 0+433, од km 1+999 до km 7+151, од km 9+168 до km 16+956, од km 17+744 до km 24+818, од km 25+686 до km 28+182, од km 28+705 до km 37+273, од km 37+783 до km 47+888, од km 48+216до km 50+407, од km 50+844 до km 52+230 и од km 55+088 до km 65+071 (Л = 55.176 km) (2018.)

наручилац: ЈП ”Путеви Србије”

инвеститор: ”Војводинапут” А.Д.

ПРОЈЕКАТ САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ НА ДРЖАВНОМ ПУТУ 39, ПУТНИ ПОТЕЗ ПИРОТ – БАБУШНИЦА од km 0+000 до km 21+873 И ПУТНИ ПОТЕЗ ЛЕСКОВАЦ – ЛЕБАНЕ – МЕДВЕЂА – ГРАНИЦА КиМ (МУТИВОДЕ) од km 80+436 до km 145+817 ЗА ОДСЕКЕ ВАН НАСЕЉА И САОБРАЋАЈНЕ ЧВОРОВЕ РЕФЕРЕНТНОГ СИСТЕМА (Л = 50.952 km) (2018.)

наручилац: ЈП ”Путеви Србије”

инвеститор: ”Војводинапут” А.Д.

ПРОЈЕКАТ САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ НА ДРЖАВНОМ ПУТУ 40, (Сурдулица – државна граница са Бугарском (гранични прелаз Стрезимировци)), ЗА ОДСЕКЕ ВАН НАСЕЉА И САОБРАЋАЈНЕ ЧВОРОВЕ РЕФЕРЕНТНОГ СИСТЕМА од km 14+311 до km 29+160, од km 30+195 до km 34+887, од km 36+076 до km 46+656 и од km 47+047 до km 53+152 (Л = 36.226 km) (2018.)

наручилац: ЈП ”Путеви Србије”

инвеститор: ”Војводинапут” А.Д.

ПРОЈЕКАТ САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ НА ДРЖАВНОМ ПУТУ 42, (веза са државним путем 258 – Прешево – граница АП КиМ (Депче)), ЗА ОДСЕКЕ ВАН НАСЕЉА И САОБРАЋАЈНЕ ЧВОРОВЕ РЕФЕРЕНТНОГ СИСТЕМА од км 0+000 до км 2+012 и од км 7+846 до км 20+208 (Л = 14.374 км) (2018.)

наручилац: ЈП ”Путеви Србије”

инвеститор: ”Војводинапут” А.Д.

ПРОЈЕКАТ САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ НА ДРЖАВНОМ ПУТУ 46, (Равни Гај – Кнић – Мрчајевци), ЗА ОДСЕКЕ ВАН НАСЕЉА И САОБРАЋАЈНЕ ЧВОРОВЕ РЕФЕРЕНТНОГ СИСТЕМА од km 0+000 до km 4+484, од km 6+079 до km 12+934, од km 13+632 до km 17+848 и од km 18+719 до km 22+469   (Л = 19.305 km) (2018.)

наручилац: ЈП ”Путеви Србије”

инвеститор: ”Војводинапут” А.Д.

ПРОЈЕКАТ САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ НА ДРЖАВНОМ ПУТУ 47, (Београд (веза са државним путевима 10 и 13) – Београд (Богословија)), ЗА ОДСЕКЕ ВАН НАСЕЉА И САОБРАЋАЈНЕ ЧВОРОВЕ РЕФЕРЕНТНОГ СИСТЕМА од км 0+000 до км 1+585 (Л = 1.585 км) (2018.)

наручилац: ЈП ”Путеви Србије”

инвеститор: ”Војводинапут” А.Д.

Безбедност саобраћаја:

Пројекат независних оцена утицаја пута на настанак саобраћајне незгоде са погинулим лицима на државним путевима у Републици Србији 2019/2020.

наручилац: ЈП ”Путеви Србије”

у сарадњи са CES.TRA d.o.o и MHM Projekt

Провера безбедности саобраћаја на државним путевима IIА реда, дужина Л~305 km (2019.)

наручилац: ЈП ”Путеви Србије”

у сарадњи са Истраживачко развојним центром ЦМВ-АМСС и Саобраћајним факултетом Универзитета у Београду

Идентификација ”црних тачака” са предлогом мера за санацију (2019.)

наручилац: ЈП ”Путеви Србије”

у сарадњи са Истраживачко развојним центром ЦМВ-АМСС

Пројекат независних оцена утицаја пута на настанак саобраћајне незгоде са погинулим лицима на државним путевима у Републици Србији 2018/2019.

наручилац: ЈП ”Путеви Србије”

у сарадњи са CES.TRA d.o.o, MHM projekt и Саобраћајним факултетом Универзитета у Београду

Пројекат провере безбедности саобраћаја на државним путевима на територији коју одржава предузеће за путеве „Крушевац“, дужина Л ~200 km (2018.)

наручилац: ЈП ”Путеви Србије”

у сарадњи са Истраживачко развојним центром ЦМВ-АМСС и Саобраћајним факултетом Универзитета у Београду

Процена утицаја новог пута на безбедност на мрежи путева – RSIA и Управљање безбедношћу путном мрежом – NSM и Мапирање ризика на путној мрежи (2018.)

наручилац: Агенција за безбедност саобраћаја Републике Србије

у сарадњи са Истраживачко развојним центром ЦМВ-АМСС

Програм стручног усавршавања ревизора и проверавача безбедности пута и Приручник за стицање лиценци (2017.)

наручилац: Агенција за безбедност саобраћаја Републике Србије

у сарадњи са Истраживачко развојним центром ЦМВ-АМСС и Саобраћајним факултетом Универзитета у Београду

Пројекат независних оцена утицаја пута на настанак саобраћајне незгоде са погинулим лицима на државним путевима у Републици Србији 2017/2018.

наручилац: ЈП ”Путеви Србије”

у сарадњи са CES.TRA d.o.o, MHM projekt и MV PUTPROJEKT

Приручник за унапређење безбедности путева са предлогом мера и могућностима локалног управљача пута и земљишта за смањење утицаја пута и путне околине на настанак саобраћајних незгода (2016.)

наручилац: Агенција за безбедност саобраћаја Републике Србије

у сарадњи са Истраживачко развојним центром ЦМВ-АМСС

Пројекат независних оцена утицаја пута на настанак саобраћајне незгоде са погинулим лицима на државним путевима у Републици Србији 2016/2017.

наручилац: ЈП ”Путеви Србије”

у сарадњи са CeS.COWI d.o.o, MHM projekt и MV PUTPROJEKT

Пројекат провере безбедности саобраћаја за шест деоница на подручју Града Београда (2012.)

наручилац: Град Београд – Секретаријат за саобраћај

Путна информатика:

Референтни систем мреже државних путева (2015.)

наручилац: ЈП ”Путеви Србије”

Референтни систем са анализом постојећег стања коловоза и предлогом мера за побољшање стања коловоза уличне мреже за период од 2018. до 2027.

наручилац: Град Београд – Секретаријат за саобраћај

Нестабилне појаве на мрежи државних путева Републике Србије (2018.)

наручилац: ЈП ”Путеви Србије”

Методологија за формирање и праћење основне базе података о путевима и новелација методологије за формирање и праћење базе података о саобраћајној сигнализацији и опреми државних путева (2015.)

наручилац: ЈП ”Путеви Србије”

Студије:

Студија оправданости изградње саобраћајног прикључка јужног крака саобраћајнице у Собовици, деоница I, на државни пут IБ реда број 25, деоница 025011, од чвора Влакча (2510) до чвора Церовац (2511), стационажа 64.366 км, са леве стране у смеру раста стационаже (2019.)

наручилац: ЈП ”Путеви Србије”

Студија оправданости изградње кружне раскрснице на државном путу IБ реда број 22, деоница 02222, од чвора Мрчајевци (2221) до чвора Краљево (2222), стационажа 156.765 км (2019.)

наручилац: ЈП ”Путеви Србије”

Генерални пројекат са претходном студијом оправданости изградње пута којим се остварује веза комплекса ”ЈАДАР” са државним путевима (2019.)

наручилац: Rio Sava Exploration d.o.o.

у сарадњи са ПУТИНВЕСТ д.о.о

Студија процене вредности основних средстава мреже државних путева Републике Србије (2016.)

наручилац: ЈП ”Путеви Србије”