Ђорђа Станојевића 11ђ/10, 11000 Београд
+381 11 630 22 10
office@s-projekt.rs
44.806423, 20.405969

Наш тим

Тим С ПРОЈЕКТА чине инжењери, међу којима су одговорни пројектанти са одговарајућим лиценцама, и са вишегодишњим искуством у планирању и пројектовању, укључујући и рад на терену. Такође, у саставу нашег тима налазе се и техничари различитих усмерења, како би омогућили беспрекорно функционисање уређаја и склопова који се користе на терену.

Мр Боривоје Алексић
дипл. инж. саобр.
директор

email: bora@s-projekt.rs

Одговорни пројектант саобраћаја и саобраћајне сигнализације (370)
Одговорни извођач радова саобраћајне сигнализације (470)
Лиценцирани ревизор безбедности саобраћаја
Лиценцирани проверавач безбедности саобраћаја

Урош Алексић
елект. техн. електронике
технички директор 

email: uros@s-projekt.rs

Марија Живадиновић
маст. инж. саобр.

email: maja@sprojekt.rs

Одговорни пројектант саобраћаја и саобраћајне сигнализације (370)
Одговорни извођач радова саобраћајне сигнализације (470)
Лиценцирани ревизор безбедности саобраћаја
Лиценцирани проверавач безбедности саобраћаја

Лазар Савковић
маст. инж. саобр.

email: lazar@s-projekt.rs

Одговорни пројектант саобраћаја и саобраћајне сигнализације (371)

Одговорни извођач радова саобраћајне сигнализације (471)
Лиценцирани ревизор безбедности саобраћаја
Лиценцирани проверавач безбедности саобраћаја

Кристина Радуловић
маст. инж. саобр.

email: kristina@s-projekt.rs

Борка Дефранчески
грађ. техн.

email: borka@sprojekt.rs

Милан Танасијевић
струк. инж. саобр. 

email: milan@s-projekt.rs

Милан Благојевић
струк. инж. инф. техн. и сист.

email: milan.b@s-projekt.rs

Драган Алексић
елект. техн. 

email: dragan@sprojekt.rs

Ирена Петровић
саобр. техн. 

email: irena@sprojekt.rs

Милош Кунић
маш. техн. 

email: milos@s-projekt.rs