Наш тим

Тим С ПРОЈЕКТА чине инжењери, међу којима су одговорни пројектанти са одговарајућим лиценцама, и са вишегодишњим искуством у планирању и пројектовању, укључујући и рад на терену. Такође, у саставу нашег тима налазе се и техничари различитих усмерења, како би омогућили беспрекорно функционисање уређаја и склопова који се користе на терену.

Мр Боривоје Алексић
дипл. инж. саобр.
директор

email: bora@s-projekt.rs
моб.: 064/61-36-184 

Одговорни пројектант саобраћаја и саобраћајне сигнализације (370)
Одговорни извођач радова саобраћајне сигнализације (470)

Урош Алексић
елект. техн. електронике
технички директор 

email: uros@s-projekt.rs
моб.: 064/23-32-519

Марија Живадиновић
маст. инж. саобр.

email: maja@sprojekt.rs
моб.: 064/96-76-929

Одговорни пројектант саобраћаја и саобраћајне сигнализације (370)
Одговорни извођач радова саобраћајне сигнализације (470)

Нада Кириџић
маст. инж. саобр. 

email: nada@sprojekt.rs
моб.: 064/11-91-658 

Одговорни пројектант саобраћаја и саобраћајне сигнализације (370)

Лазар Савковић
маст. инж. саобр.

email: lazar@s-projekt.rs
моб.: 064/98-27-766

Стефан Анђелковић
маст. инж. саобр.

email: stefan@s-projekt.rs
моб.: 063/19-31-516

Никола Андрић
маст. инж. саобр.

email: nikola@s-projekt.rs
моб.: 069/28-02-025

Борка Дефранчески
грађ. техн.

email: borka@sprojekt.rs
моб.: 064/61-36-185

Милан Танасијевић
струк. инж. саобр. 

email: milan@s-projekt.rs
моб.: 064/80-10-716

Драган Алексић
елект. техн. 

email: dragan@sprojekt.rs
моб.: 064/41-86-587

Ирена Петровић
саобр. техн. 

email: irena@sprojekt.rs
моб.: 064/19-39-976

Милош Кунић
маш. техн. 

email: milos@s-projekt.rs
моб.: 064/61-85-769