Ђорђа Станојевића 11ђ/10, 11000 Београд
+381 11 630 22 10
office@s-projekt.rs
44.806423, 20.405969

O нама

Предузеће С Пројект ДОО је основано 2003. године. 

Бавимо се пословима из области друмског саобраћаја (саобраћајним студијама, студијама оправданости грађења путева, вредновањима у области саобраћаја, саобраћајним пројектовањем, безбедношћу у области саобраћаја, путном информатиком и свим другим пословима из областима друмске саобраћајне струке) на мрежи државних путева, општинских путева и улица, односно на целокупној мрежи јавних путева на територији Републике Србије.

Предузеће поседује лиценцу за израду техничке документације за објекте за које одобрење за изградњу издаје министарство надлежно за послове грађевинарства односно аутономна покрајина и то:

 • П131С1 – пројеката саобраћаја и саобраћајне сигнализације за државне путеве првог и другог реда, путне објекте и саобраћајне прикључке на ове путеве и граничне прелазе

Наш стручни тим чине 2 магистра саобраћаја, 5 мастер инжењера саобраћаја и 6 стручњака високе и средње стручне спреме из области електронике, електротехнике, саобраћаја и грађевине.

Предузеће има развијену сопствену опрему за потребе снимања путева инсталирану у 2 специјализована мерна возила.

Из мноштва послова које је смо урадили у протеклом периоду желимо да истакнемо пар најзначајнијих за путну привреду Републике Србије и град Београда:

  • Референтни систем мреже државних путева Републике Србије;

  • Дефинисање траса државних путева кроз сва насељена места на територији Републике Србије;

  • Километрисање свих траса државних путева, дефинисањем GPS координата и стационажа целих километара дуж трасе сваког појединачног пута;

  • Перманентно праћење и ажурирање Референтног система мреже државних путева сходно насталим променама на мрежи;

  • Израда Методологије за формирање основне базе података о путевима за потребе одржавања, планирања и управљања мрежом државних путева;

  • Учешће у изради Правилника о саобраћајној сигнализацији и опреми у коме смо посебан допринос дали поступку одређивање Прегледности за безбедно претицање на путевима, као основе за безбедно пројектовање саобраћајне сигнализације и опреме и основе да учесници у саобраћају имају поверење у означено дозвољено претицање на мрежи;

  • Израда преко 1000 км пројеката саобраћаја и саобраћајне сигнализације за мрежу државних путева;

  • Снимање прегледности за безбедно претицање за потребе пројеката саобраћаја и саобраћајне сигнализације на преко 5000 км мреже државних путева, која је чинила основу другим пројектантима за израде пројеката саобраћаја и саобраћајне сигнализације;

  • Обука других пројектантских кућа о принципима уједначеног пројектовања саобраћајне сигнализације и опреме, са посебним акцентом на принципе потребне прегледности за безбедно претицање;

  • Извршене техничке контроле преко 5000 км пројеката саобраћајне сигнализације и опреме на мрежи државних путева;

  • Надзор на извођењу радова постављања саобраћајне сигнализације и опреме на преко 1200 км мреже државних путева на територији одељења Нови Сад;

  • Из области безбедности саобраћаја више година перманентно се бавимо израдом Независних оцена утицаја пута на настанак саобраћајних незгода са погинулим лицима на мрежи државних путева у Републици Србији;

  • Стручни тим С ПРОЈЕКТА има огромно вишегодишње искуство у анализи саобраћајних незгода са погинулим лицима. Детаљном и свеобухватном анализом сваке појединачне незгоде, утврђују се сви неопходни фактори (човек, возило, пут и окружење) потребни за формирање коначног мишљења, да ли је неки од фактора могао допринети настанку и/или последицама саобраћајне незгоде;

  • Студија процене основних средстава мреже државних путева Републике Србије;

  • Са посебним стручним задовољством истичемо израду РЕФЕРЕНТНОГ СИСТЕМА МРЕЖЕ УЛИЦА И ОПШТИНСКИХ ПУТЕВА НА ТЕРИТОРИЈИ 17 ГРАДСКИХ ОПШТИНА ГРАДА БЕОГРАДА. Резултати овог посла представљају пионирски поступак у категоризацији општинских путева и улица, као и у изради Референтног система мреже јавних путева на територији локалне самоуправе. Омогућиће граду Београду да се ефикасније бави одржавањем, управљањем и планирањем мрежом путева и улица у њиховој надлежности. Истовремено, представља и модел за друге локалне самоуправе како да за своје потребе ураде сличне елаборате и себи створе основу за планирање и управљање категорисаном уличном и општинском путном мрежом;

  • Значајан допринос предузеће је дало унапређењу саобраћајне науке у области вредновања пројеката путева, сарађујући са председником Инжењерске академије Србије проф. др Љубишом Кузовићем у писању три уџбеника из области вредновања пројеката путева:

    • ВРЕДНОВАЊЕ ПРОЈЕКАТА ОБИЛАЗНИЦА
     Проф. др Љубиша Кузовић, мр Боривоје Алексић
     Инжењерска академија Србије, Београд, Република Србија;
     Факултет за саобраћај, комуникације и логистику, Будва, Црна Гора,
     2018. год.

    • ВРЕДНОВАЊЕ ПРОЈЕКАТА ОБИЛАЗНИЦА
     Проф. др Љубиша Кузовић, мр Боривоје Алексић
     Инжењерска академија Србије, Београд, Република Србија,
     2016. год.

    • ВРЕДНОВАЊЕ ПРОЈЕКАТА ПУТЕВА
     Проф. др Љубиша Кузовић, мр Слободан Станаревић, мр Боривоје Алексић  
     Инжењерска академија Србије, Београд, Република Србија,
     Институт за грађевинарство ”ИГ”, Бањалука, Република Српска,
     2015. год.